BIOGRAFIA

Urodzony 1967 r. w Szamotułach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Studiował malarstwo i rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom z wyróżnieniem w pracowniach Jana Świtki oraz Jana Berdyszaka (1988-1993). Debiut artystyczny na wystawie „Nowe Pokolenie w Sztuce Polskiej. Idee poza Ideologią”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 1993 roku Warszawie.
Działalność artystyczna Matusewicza obejmuje obiekty malarskie, malarstwo sztalugowe i architekturę. Projektuje on także wnętrza i wyposażenie kościołów, w zakresie rzeźby jest autorem instalacji, obiektów i rzeźby wpisanej w architekturę i otoczenie. Prowadzi również działania interaktywne z pogranicza scenografii i intermediów. Doktor habilitowany sztuki (2013). Od 2000 roku pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych. Prowadzi także od 2015 przedmiot Kody Kulturowe w Budownictwie dla doktorantów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
Od 2014 roku Sekretarz Naukowy Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PAN Oddział w Poznaniu.
Otrzymał wiele nagród, w tym Nagrodę Miasta Poznania dla Młodych Twórców (1994), Srebrny Medal Salonu Rzeźby-Wiosna 97 (Warszawa 1997); jest laureatem konkursu na projekt wnętrza wystroju kościoła Ojca Pio w Poznaniu (2007), konkursu na rzeźbę dla Warszawy w 2009 r. (nagrodą – realizacja dzieła). Odznaczony medalem pamiątkowym PAN Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Oddział w Poznaniu „Natura Tutela Res Necessaria Hominum. Pro Regionalibus et Urbanis Studiis” (2014).
Realizacje w przestrzeni sakralnej i architekturze w zakresie projektów wnętrz i wystroju w zakresie malarstwa, witraży i rzeźby: kompleksowy projekt i realizacja elementów wystroju wnętrza kościół pw. Św. Kazimierza we Wrześni między innymi realizacja polichromii i projekt prezbiterium. Wystrój kaplicy Kazimierza Królewicza i MB. Ostrobramskiej (1994-2000). Wystrój Kaplicy Wieczystej Adoracji w kościele pw. Świętej Rodziny w Poznaniu w zakresie malarstwa i rzeźby (2006). Kompleksowy projekt i realizacja elementów wystroju wnętrza kościół pw. Św. Ojca Pio w Poznaniu w tym: ołtarz główny, meble, rzeźby: św. Ojca Pio, św. Rity i św. Antoniego, tabernakulum, relikwiarz. Witraż-rozeta MB i Zbawiciela (2007-2017). Projekt przebudowy i wystroju prezbiterium zabytkowego kościoła Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej (2017-2018). Jest autorem projektu witraży: w kościele i zakrystii w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu (1999). Tryptyk witraży: „Wiara”, „Nadzieja”, „Miłość”, zakrystia neoromańskiego kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze (2011). Rozeta – witraż „Duch Święty” w zabytkowym kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. (2015). Poliptyk witrażowy MB z Gwadelupy, fasada kościoła pw. Zwiastowania Pańskiego Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu (2017). Wykonanie memoratywnej wolnostojącej płaskorzeźby „Autorów Pomnika Szkoły Tysiąclecia i Muzeum PPP”, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (2005). „Ofiar Czerwca 1956” Rektorat Politechniki Poznańskiej (2006). Płaskorzeźba polichromowana MB. Częstochowskiej w ścianie frontowej kościół pw. Karola Boromeusza w Poznaniu (2014). Obraz św. Ojca Pio w kościele pw. św. Ojca Pio we Wrocławiu (2017). Kopia ikony Salus Populi Romani, prywatna kaplica Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego (2005). Obraz św. Ojca Pio i Ikona św. Jana Pawła II do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu (2014). Ikona św. Stanisława Biskupa do kolekcji Muzeum Zamek Górków w Szamotułach (2006).
Brał udział w zamkniętym konkursie na projekt dwóch tablic usytuowanych przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie upamiętniających Katastrofę Samolotu Prezydenckiego z 10 kwietnia 2010 roku oraz Żałobę Narodową i Krzyż Harcerski (2016).
Autor projektu aranżacji wystawy z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”. Muzeum Archeologicze w Poznaniu Wystawa otrzymała nagrodę główną – Grand Prix „IZABELLA”, Kategoria I – Działalność wystawiennicza, Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce w 2016.