projekt EUROPA

Projekt EUROPA to założenie sytuujące się na przecięciu rzeźby i architektury. Realizacje: jedna w mniejszej skali na terenie kraju i druga, właściwa (19×44x14m) w Brukseli lub Strasburgu stanowiłyby wyraźny wkład Polski w symboliczną integrację państw Unii. Koncepcja uruchamia pełną znaczeń grę między fasadą budowli, odwołującą się do tradycji antycznych i modernistycznych form, a wnętrzem, w którym zróżnicowany układ ścian wymusza skomplikowane trasy dla zwiedzających. Ciekawym elementem projektu jest reinterpretacja flag narodowych przez potraktowanie ich jako materiału malarskiego. Przez zbieżności i różnice kolorystyczne sąsiadujących ze sobą flag powstaje konieczność ponownego odszukania w nich identyfikującego tożsamość porządku, tym razem w ścisłym kontekście innych flag. Poza wartościami estetycznymi projekt zakłada miejsce na platformy elektroniczne służące przekazywaniu informacji. Realizacja byłaby wzbogaceniem krajobrazu architektonicznego, atrakcją turystyczną i instytucją edukacyjną o wymiarze ponadnarodowym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.